Bogen

RYGRAD følger Peter og Holger Hattesen – fader og søn – gennem store dele af det 20. århundrede og fortæller deres spændende, dramatiske og gribende livshistorier.

Bogen tegner ved hjælp af disse to personer et billede af den historiske udvikling i Sydslesvig. Den giver dermed også et bud på, hvad der adskiller det danske mindretal fra danskerne i dagens Danmark 100 år efter Genforeningen i 1920.

Samtidig giver RYGRAD med talrige illustrationer en omfattende indblik i de to mænds kunstneriske virke. Mange af billederne bliver offentliggjort for første gang.

 

RYGRAD findes i en dansk og en tysk udgave, der begge er på 208 sider, trykt i kunstbogskvalitet og rigt illustreret. 

Bogen udgives af forfatteren selv og har modtaget støtte fra TM-fonden, Oberst Parkovs Mindefond, Slesvigsk Samfunds Fond, Sydslesvigs Museumsforening og Redaktør Jens Jessens Mindelegat